Cieszę się, że wykorzystałam [...] – iceflowers

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest iceflowers — zgromadziliśmy 2 opinie.

Cieszę się, że wy­korzys­tałam drugą szansę. Gdy­by nie to, pew­nie do dziś myślałabym, że świat się kończy na To­bie. Jed­nak te­raz już wiem, że bar­dziej tęskniłam za Twoją blis­kością, niż za Tobą.

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 września 2010, 16:57

dziękuję;) 

Hmmm...in­te­resująca myśl... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]