Ciekawe, czy w niebie [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Cieka­we, czy w niebie są szczy­ty, czy tyl­ko szczy­ty ra­ju?

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 15:23

Tu nie chodzi o chwa­lenie, lecz o świadomość.
Każdy ma swo­je wyob­rażenie o ra­ju, niebie. 

... a Ty, Aniu?... lu­bisz się chwalić?...

;-) 

Jeszcze nie byłeś w siódmym niebie Grze­gorzu ? :)) 

... zaszczy­ty dla "zaszczy­conych za życia"?...
... a w "7 niebie" są po­dob­no sa­me "szczytowania"...


;-) 

Po­dob­no na­wet zaszczy­ty. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]