Ciekawe, czy w niebie [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Cieka­we, czy w niebie są szczy­ty, czy tyl­ko szczy­ty ra­ju?

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 15:23

Tu nie chodzi o chwa­lenie, lecz o świadomość.
Każdy ma swo­je wyob­rażenie o ra­ju, niebie. 

... a Ty, Aniu?... lu­bisz się chwalić?...

;-) 

Jeszcze nie byłeś w siódmym niebie Grze­gorzu ? :)) 

... zaszczy­ty dla "zaszczy­conych za życia"?...
... a w "7 niebie" są po­dob­no sa­me "szczytowania"...


;-) 

Po­dob­no na­wet zaszczy­ty. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)