... ciągdalszy... Chyba [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

... ciąg dal­szy...

Chy­ba że mu chodzi o wiel­kiego pro­minen­ta
sto­larza
który zbił majątek
na sąsie­dzkiej niedos­ko­nałości
oraz o to aby so­bie ów sto­larz do eme­rytu­ry do­robił
na pieniążkach z e wspólne­go wor­ka
po­mimo te­go że i tak z niego już spo­ro uk­radł
ja­ko me­nadżer
tzw wyp­rawki
ze schow­ka

myśl • 13 października 2017, 13:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 13:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:18piórem2 do­dał no­wy tek­st Korzeni nędznych nie na­leży [...]

dzisiaj, 13:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 13:01har.monic do­dał no­wy tek­st sierotka ma­rysia