chciałabym choć jeden raz [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 20 opinii.

chciałabym choć je­den raz spoj­rzeć na siebie ocza­mi in­ne­go człowieka, by móc wy­raz­niej dos­trzec kon­tu­ry włas­nych niedos­ko­nałości i poz­nać praw­dziwą war­tość płynącą z zalet,
gdy zab­raknie od­wa­gi, by kroczyć własną drogą

(każdy ko­lor oczu po­kazu­je in­ny świat ducho­wy)

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 sierpnia 2013, 21:33

ma­jaczyć zaczy­nasz, po­ra kończyć tą rozmowę

dobraNOC 

nie da ra­DY, jes­tem zbyt szczupła:) 

czuję się przytłoczona;) 

oooj toś mnie te­raz zmar­twił, nie jes­tem pew­na czy udźwignę:( 

jak to nie?! 

ale cze­mu chcesz mi współczuć sko­ro ja na­leżę do gru­py 2 

ludzie po­ważni i naz­byt uporządko­wani pro­wadzą bar­dziej stre­sujące życie, niż cie uśmie­chnięci i lek­ko beztroscy 

już le­piej zamilknę;) 

ow­szem, masz rację, lecz od­bior­ca zaz­wyczaj na opak je interpretuje 

cze­piasz się słówek, ok sko­ro lu­bisz taką zabawę. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]