Cel to nic innego, [...] – rudolf88

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rudolf88 — zgromadziliśmy 6 opinii.

"Cel to nic in­ne­go,
jak marze­nie z ter­mi­nem realizacji"
Zna­lezione

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 czerwca 2019, 22:06

Jes­teś na ce­low­ni­ku.
Mo­nika, zejdź z ce­low­ni­ka! :D
Cel, to życie, na które właśnie wy­dano wy­rok śmier­ci. :P
Dob­ra­noc. :)) 

tyl­ko niekiedy prze­suwa­my okien­ko czasowe.
faj­ny cytat,
zna­leziony w mik­ro­kos­mo­sie ...
dzięki, mrówko za po­większe­nie ;) 

Pozdrawiam 

Nie ma co się si­lić
stro­na leży pod względem RODO
nie wspo­minając juz o zbliżającym się AC­TA 2

dziw bierze
że wśród ty­lu wariatów
nie tra­fił się ja­ki pieniacz
( może tra­fił )

p.s bi­je od cb urocza mroczna aura :} 

Super 

to nie jest złośliwość

poczytaj:
Myśli
Na tej stro­nie w pier­wszej ko­lej­ności opi­saliśmy sy­tuację z pra­wami autor­ski­mi fo­tog­ra­fii, po­nieważ dla wielu wy­daje się ona bar­dziej oczy­wis­ta. Po­dob­nie rzecz wygląda z tek­sta­mi — pra­wa autor­skie do tek­stów (opo­wiadań, powieści, [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]