Sexoh't Bronek
 24 września 2022 roku, godz. 13:59

To przez pośpiech :)