- Byliśmy już przeżarci [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 40 opinii.

- By­liśmy już przeżar­ci codzien­nością. To się z nas wy­lewało. Wiad­ra­mi wy­nosi­liśmy żale i roz­cza­rowa­nia. Miało być dob­rze, prze­cież... Miało być inaczej. Nas to miało nie dot­knąć. A przyszło nag­le jak śmierć, która nie py­ta o zgodę.
- I dla­tego się roz­sta­liście? - zapytał.
- Nie. Roz­sta­liśmy się, bo pew­ne­go dnia nie wrócił na noc. A ja poczułam ulgę, ro­zumiesz? Poczułam ulgę za­miast złości, tęskno­ty, czy roz­cza­rowa­nia. Piekło zaczęło się do­piero później.
- Teściowa?
- Jak­byś zgadł. Chciała nas nap­ra­wiać. Ale wte­dy już nie było żad­ne­go "nas".

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:58

Tak mnie kom­ple­men­tu­jecie, że chy­ba znów coś po­pełnię w tym kierun­ku, hi­hi. Dziękuję. 

cieka­wy tek­st, myśli prze­wod­nie.. wy­kona­nie :) 

Gdy­by nie tek­st, nie byłoby ko­men­tarza. ;) Ale dziękuję, cza­sem jeszcze coś mnie nat­chnie... :) 

To ten mo­ment, kiedy ko­men­tarz jest lep­szy niż tek­st. Choć aku­rat, tu­taj i tek­st jest ok. Za to ko­men­tarz z 9.00 przed­wczo­raj Kathaireo to coś, co war­to cy­tować .
:) 

No to dziękuję :) 

nie na­bijałem się

se­rio mi się spodobało
chy­ba że ty mnie w bu­tel­ke, no to tak 

Ha­haha­ha, szko­da mi życia na in­ne kon­ta. Mam jed­no - cias­ne, ale włas­ne. :D 

A wiesz, że trzy plu­sy, to wp... ?... :P
Mu­sisz założyć so­bie in­ne kon­ta i sy­pać po 9 fiszek, jak niektórzy (liczba 9 nie jest przy­pad­ko­wa) ;) 

Chcę trzy plu­siki za ko­men­tarz. :x Chcę. Chcę. Chcę. Hehe.
Dzięki. 

Fiu fiu, Kaś, dałem Ci fisha, ale za wykład po­win­naś dos­tać ze trzy. :)
Sa­lomon też, ale do­syć roz­pie­szcza­nia. ;)
Cała sztu­ka po­lega na tym, by każde­go dnia roz­szcze­piać sza­rość dnia we wszys­tkie bar­wy tęczy...
ale to męczy. :D
Miłego dnia Wam życzę. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem