Byłeś jak chleb. Wszyscy [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Byłeś jak chleb. Wszys­cy zdążyli cię za­pom­nieć, oprócz tych, którzy dziś szu­kają cię w śmiet­ni­kach.

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 18:26

de­dykuję Bogusiowi

na­dal czy­tam Two­je wier­sze, dziś pi­sane n i e b i e s k i m i zgłoskami...
i wciąż widzę każde Two­je pochy­lenie nad każdym... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]