18 września 2013 roku, godz. 15:35

By dojść na szczyt
war­to wspi­nać się - nie podskakiwać.

truman Kamil
 3 listopada 2013 roku, godz. 23:46

kroczek za kroczkiem :p