5 marca 2013 roku, godz. 2:27

Bo wprawdzie, zmusi Go by przestał ją kochać.. ale nigdy nie będzie w stanie zmusić siebie by przestała kochać Jego.

zaagubionaa Gosia
 5 marca 2013 roku, godz. 20:13

Nigdy