Boimy się demonów a one [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Boimy się demonów
a one występują na każdym kro­ku
tyl­ko zakładają mas­ki ludzi !
Odtwórz

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2019, 11:08

Ooo, mam ma­linkę. :D
Dziękuję.
Masz duuuużo rac­ji, eko­logia jest w dal­szym ciągu te­matem zastępczym, hasłem bez pok­ry­cia i kpiną z mat­ki ziemi...
Miłego po­połud­nia. :)) 

Ar­tur i ze smo­gu zro­biono świet­ny in­te­res,spo­ty rek­la­mowe i ochro­na przed smo­giem oczy­wiście dla nasze­go "dob­ra" co­raz bar­dziej trują i mają gdzieś ważne by na tym zro­bić dob­ry in­te­res ,nie boję się tak smo­gu jak ludzi ,którzy by­wają nieob­liczal­ni i trud­niej prze­widzieć co pla­nują.poz­drówka zos­ta­wiam Ci dobrą her­batkę malinową;-) 

... bo boją się smo­gu. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Ścis­kam M;-)miłego dnia z aro­matem ka­wy;-)ja sta­wiam dziś 

Grunt, to pa­miętać kim/czym się jest bez przeb­ra­nia :)
Ścis­kam i uciekam.
Wszys­tkiego dobrego! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]