Bóg dał Adamowi Ewę, [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 3 opinie.

Bóg dał Ada­mowi Ewę, by mu uświado­mić, że ser­ce pot­rze­buje te­go, co ro­zum nie jest w sta­nie pojąć.

myśl
zebrała 53 fiszki • 18 maja 2011, 07:54

Dzięki i poz­dra­wiam :) 

Przep­raszam, ale zauważyłam li­terówkę ;) Ada­mowi-Asa­mowi ;) myśl by­naj­mniej świet­na ;) 

Niewiary­god­na ! :) krad­ne i uciekam ;P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nutricia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy