Będę tak długo aż [...] – nikt73

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nikt73 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Będę tak długo aż zo­baczę w Twoich źre­ni­cach szczęście, będę jeśli sa­ma nie odej­dziesz. Będę każdej no­cy i ciężkiego po­ran­ka. Będę jeżeli tyl­ko po­wiesz "chodź tu". Będę i nig­dy już nie za­wie­dzę. Będę na­wet jeśli będziemy w piep­rzo­nej bie­dzie. Będę kiedy ciężko, kiedy trud­no. Będę w każde czte­ry po­ry ro­ku.Będę na zakręcie, kiedy na liczni­ku dwieście. Bedę w każdy dzień mi­mo od­ległości , tak dla­te­go "tak po pros­tu bądz i nie od­chodź". Bo mówiłaś "bądź i nie od­chodź".... Byłbym gdy­by to nie było na ni­by. Byłbym gdy­by to nie było na chwilę. Byłbym gdy­byś pot­rze­bo­wała na zaw­sze. Będę na chwilę, będę na ty­le. Będę jak długo zechcesz. Po pros­tu będę

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 kwietnia 2018, 21:27

wyt­rwałości wam życzę za­tem :)

Poz­dra­wiam :) 

Ja tam nie obiecuję, ja yes­tem. ;)
Miłego dnia. :)) 

piękna deklaracja:-)pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]