Będę tak długo aż [...] – nikt73

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nikt73 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Będę tak długo aż zo­baczę w Twoich źre­ni­cach szczęście, będę jeśli sa­ma nie odej­dziesz. Będę każdej no­cy i ciężkiego po­ran­ka. Będę jeżeli tyl­ko po­wiesz "chodź tu". Będę i nig­dy już nie za­wie­dzę. Będę na­wet jeśli będziemy w piep­rzo­nej bie­dzie. Będę kiedy ciężko, kiedy trud­no. Będę w każde czte­ry po­ry ro­ku.Będę na zakręcie, kiedy na liczni­ku dwieście. Bedę w każdy dzień mi­mo od­ległości , tak dla­te­go "tak po pros­tu bądz i nie od­chodź". Bo mówiłaś "bądź i nie od­chodź".... Byłbym gdy­by to nie było na ni­by. Byłbym gdy­by to nie było na chwilę. Byłbym gdy­byś pot­rze­bo­wała na zaw­sze. Będę na chwilę, będę na ty­le. Będę jak długo zechcesz. Po pros­tu będę

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 kwietnia 2018, 21:27

wyt­rwałości wam życzę za­tem :)

Poz­dra­wiam :) 

Ja tam nie obiecuję, ja yes­tem. ;)
Miłego dnia. :)) 

piękna deklaracja:-)pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]