...a jeśli Cię nawet [...] – anna kowalczyk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest anna kowalczyk — zgromadziliśmy 30 opinii.

...a jeśli Cię na­wet prze­mil­czę
odejdę niemożli­wością powrotu
i w bos­kiej oczy­wis­tości zanurzę

ok­na ser­ca zos­ta­wię otwarte
pew­nością przebaczenia
i drzwi, choćby tyl­ko uchylone

...dla Ciebie człowieku wyz­naczo­ny cza­sem...

myśl
zebrała 273 fiszki • 28 lutego 2014, 19:45

Odtwórz


:) 

piego­wata miłość ma szczególną zaletę...:))
nie prze­mija szyb­ko, bo... duuuuuuużo pot­rze­buje cza­su , aby....wszys­tko dokład­nie....po­liczyć ;) zwłaszcza...la­tem, kiedy urodzaj na mo­tyle i ek­sta­zy ...w roz­gałęzionym Og­rodzie nie tyl­ko ...Marzeń ;)))))))

Odtwórz

O ! ;)))) 

o :) 

Oj Ar­tur, ty zno­wu róże pod­le­wasz, a mój ogród ta­ki za­nied­ba­ny :-P, ja ci tych piegów to nie wy­baczę :-P 

Im więcej gałęzi, tym więcej kwiatów no i mo­tyli, co się zagłębiają ;)* Emi­lu, no i ek­staz, których zliczyć nie sposób;)*hahaha;)* 

No i wyz­na­li sobie
piego­watą miłość

;) 

Emi­lu ;}
Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, uda­waj, że masz za­ni­ki pa­mięci.

;} 

Wow ;) 

Ar­turze ;)) prze­cież Ty wiesz, ja­ka ja jes­tem piękna bez...piegów :)
zdej­muj ;))))) a Ciebie też...kocham ;)))))))))))))))))))) 

żyję
ale roz­gałęziony ja­kiś jes­tem ;)

pół ser­ca we mnie
drze­mie, pół spogląda
spo­de łba chłodnego

;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

EmilG

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 10:47oszi3 sko­men­to­wał tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

dzisiaj, 10:30Moon G do­dał no­wy tek­st Kiedy zos­ta­jesz kimś, kim [...]

dzisiaj, 10:09zofija do­dał no­wy tek­st Tylko Miłość i zdro­wie [...]

dzisiaj, 10:09kati75 do­dał no­wy tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Ist0ta < Abs8lut­na