Witaj moja znana mi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 25 opinii.

List: Po torze życia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Te­raz to już sa­ma nie wiem?”

Su­nie stal po sta­li, kiedyś się poznali.

Syczy i piszczy, te­raz się roz­sta­li.

Odtwórz

Morze, wo­da, kup­ka piasku.

Pa­tyk, ob­ra­zek, od­szedł o brzasku.

Odtwórz

Słońce, wiatr, krop­la deszczu.

Pa­rasol, pa­rasol, ona też myśli o odejściu.

Odtwórz

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Próbo­wałaś krzyczeć?

list • 8 sierpnia 2017, 20:15

Co jest gor­sze­go od pier­dzące­go Ma­riana?
Tyl­ko ga­dający wdech. 

A na­wet gorzej. 

Po­pier­du­jesz Ma­rian regularnie? 

Od mle­ka mam wzdęcia bo­les­ne.

Odtwórz  

Ma­rian ty piłeś?
Pro­siła ma­ma tyl­ko mleko. 

Ow­szem łóżeczko szy­kuje.

"Ech ci ludzie, to brud­ne świ­nie
Co nap­letli o mo­jej dziew­czy­nie
Ja­kieś bzdu­ry o jej nałogach
No to po pros­tu li­tość i trwoga
Tak to by­wa gdy ktoś zaz­drości
Kiedy [...] — czytaj całość

Ma­rian­ku już ko­niec za­bawy. Spać ma­ma woła. 

"U Ma­rian­ny orzechy z miodem
U Ma­rian­ny szam­pan pod lo­dem
U Ma­rian­ny krwa­wa lan­gusta
Ma Ma­rian­na ćwiczo­ne us­ta
Bieliznę z po­lotem, na ek­ler maj­tki złote
Chłopców judzi, ale się nudzi " 

Nie ob­rażaj mo­jego Ma­rian­ka on niewin­ny jeszcze. 

Odtwórz  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]