Piechur i Jeżyk Piechur [...] – awatar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest awatar — zgromadziliśmy 4 opinie.

Pie­chur i Jeżyk

Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk,
W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył
Do os­tatniej fotki,
Jak­by wyg­rał w totku;
Po­machał nóżka­mi i już nie żył.

limeryk
zebrał 38 fiszek • 21 maja 2014, 12:36

da­je do myśle­nia choć nie bar­dzo pot­ra­fie sie do te­go tek­stu ustosukować. 

Świet­ne! A z in­nej beczki, to " pie­churzy" war­ci są jeżyków, a jeszcze ktoś mu­si po­tem cały ten smród posprzątać. 

Wy­wołuje uśmiech, przyczy­nia się do ra­dości li­meryk pełen wykwintności. 

To troszkę się nie ry­muje pier­wsze 4 wer­sy ale ko­niec z początkiem także mu­si być rym a to tak nie pa­suje- pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marcysia23

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]