1 października 2020 roku
40 tekstów
2 października 2020 roku
46 tekstów
3 października 2020 roku
41 tekstów
4 października 2020 roku
40 tekstów
5 października 2020 roku
32 teksty
6 października 2020 roku
50 tekstów
7 października 2020 roku
33 teksty
8 października 2020 roku
34 teksty
9 października 2020 roku
48 tekstów
10 października 2020 roku
45 tekstów
11 października 2020 roku
52 teksty
12 października 2020 roku
33 teksty
13 października 2020 roku
35 tekstów
14 października 2020 roku
41 tekstów
15 października 2020 roku
39 tekstów
16 października 2020 roku
45 tekstów
17 października 2020 roku
35 tekstów
18 października 2020 roku
38 tekstów
19 października 2020 roku
39 tekstów
20 października 2020 roku
37 tekstów
21 października 2020 roku
28 tekstów
22 października 2020 roku
33 teksty
23 października 2020 roku
43 teksty
24 października 2020 roku
44 teksty
25 października 2020 roku
35 tekstów
26 października 2020 roku
31 tekstów
27 października 2020 roku
37 tekstów
28 października 2020 roku
27 tekstów
29 października 2020 roku
32 teksty
30 października 2020 roku
31 tekstów
31 października 2020 roku
31 tekstów