1 listopada 2012 roku
154 teksty
2 listopada 2012 roku
150 tekstów
3 listopada 2012 roku
158 tekstów
4 listopada 2012 roku
150 tekstów
5 listopada 2012 roku
157 tekstów
6 listopada 2012 roku
147 tekstów
7 listopada 2012 roku
155 tekstów
8 listopada 2012 roku
138 tekstów
9 listopada 2012 roku
166 tekstów
10 listopada 2012 roku
141 tekstów
11 listopada 2012 roku
166 tekstów
12 listopada 2012 roku
137 tekstów
13 listopada 2012 roku
133 teksty
14 listopada 2012 roku
137 tekstów
15 listopada 2012 roku
131 tekstów
16 listopada 2012 roku
125 tekstów
17 listopada 2012 roku
142 teksty
18 listopada 2012 roku
143 teksty
19 listopada 2012 roku
133 teksty
20 listopada 2012 roku
122 teksty
21 listopada 2012 roku
136 tekstów
22 listopada 2012 roku
137 tekstów
23 listopada 2012 roku
136 tekstów
24 listopada 2012 roku
140 tekstów
25 listopada 2012 roku
149 tekstów
26 listopada 2012 roku
155 tekstów
27 listopada 2012 roku
137 tekstów
28 listopada 2012 roku
127 tekstów
29 listopada 2012 roku
141 tekstów
30 listopada 2012 roku
143 teksty