życie to pestka powiedziałam wpadając jak [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 6 opinii.

życie to pestka
po­wie­działam wpadając
jak śliw­ka w kompot


______________________________________
mo­ja pier­wsza próba za­bawy z haiku

niepew­na Em.

haiku
zebrał 19 fiszek • 26 marca 2015, 09:12

Baw się dobrze. 

Muszę się jeszcze wiele nau­czyć. Póki co umiem tyl­ko liczyć sy­laby. :) 

Faj­na myśl, poz­wolę so­bie zab­rać do zeszytu:)
Haiku po­win­no za­wierać w treści czas, czy­li np porę dnia lub ro­ku, ale co­raz częściej się od te­go odchodzi:) 

dob­re początki nie są złe :)
łap fiszkę 

Życie to pes­tka, a pes­tka to... życie. 
Poz­dra­wiam. :) 

lu­bię kompot...
poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krysta

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 04:58rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]