Mróz nie hołubi. Krzywy polor [...] – Papużka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Papużka — zgromadziliśmy 7 opinii.

Mróz nie hołubi.
Krzy­wy po­lor pejzaży.
Li­ryczne torsje.
Odtwórz

haiku
zebrał 8 fiszek • 27 lutego 2018, 23:23

Dziękuję smoczku, ta­kie słowa pot­ra­fią krze­pić...
Miłej no­cy :) 

Dziób mi się nie chce zam­knąć... wie­działem, że PA­PUŻKI pot­ra­fią mówić, ale że Ta­kim języ­kiem? Fiu fiu :)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Tak szyb­ko na glebę chcesz mnie znów rzu­cić?
... ale

Tu mnie raczej nie od­szu­kasz :p
Naj­pierw było rere... 

Re­re kum­kum bęc :) 

Oj nie wiem, no nie wiem
Recho­tać pot­ra­fię ;) 

Może żad­na z ciebie żab­ka :) 

A ja się przyz­na­je ;) 
Nic z te­go nie kumam.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:32cyt.adela do­dał no­wy tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]