potrafisz jak nikt inny [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 22 opinie.

relaks z tobą (erekcjato)

pot­ra­fisz jak nikt in­ny
lać wodę
uwiel­biam to
od­prężasz mnie
uwal­niasz ze zmęczenia
zaw­sze kiedy zapragnę
jes­teś go­towy na igraszki
wkra­dając się w każdy zakamarek
mus­kając delikatnie
pieścisz moją skórę
od­dając się twoim pieszczotom
za­mykam oczy
po­padając w błogość

...mój pryszni­cu

erotyk
zebrał 10 fiszek • 8 maja 2012, 10:00

dziękuję... 

boskie:D 

miło mi Ag­nie­szko, że Ci się spo­dobało :)))
dziękuję i poz­dra­wiam ser­decznie :))))) 

Mar­ja­nie no to już idę poczy­tać :))) 

Dro­ga An­no ależ on jest pub­liczny i dostępny na moim pro­filu pod ty­tułem " Ukocha­na" zna­leźć go można u mnie na stro­nie 4 z wierszami. 

Mar­ja­nie dopóki nie pod­dasz swo­jego tek­stu pub­li­kac­ji nie do­wiesz się jak wyszedł, bo sam siebie nie oce­nisz obiek­tywnie, a więc może do­dasz, a ja chętnie przeczy­tam :))) co do tek­stu o wan­nie nie obiecuję, ale może kiedyś...kto wie... Dziękuję i poz­dra­wiam ser­decznie :)))))

Madziu dziękuję :)))
poz­dra­wiam ser­decznie :))))) 

ro­zocho­ciłam się :)) idę pod prysznic :) 
bar­dzo mi się po­doba :) 

Pi­sałem kiedyś o skórza­nej so­fie. Szko­da że mi to nie wyszło jak To­bie o pryszni­cu. Każdym następnym wier­szem zas­ka­kujesz mnie co­raz bar­dziej po­zytyw­nie. I ja chętnie pocze­kam na wannę. 

Ag­nes dziękuję :))) tak troszkę ek­spe­rymen­tuję, na­pisałam już 3 haiku, 2 erek­cja­to, 1 tautog­ram, a moim marze­niem jest so­net, ale to już trud­niej­sze... choć nie mówię nie i może kiedyś mi wyj­dzie ;)
ser­decznie poz­dra­wiam życząc dob­rej no­cy :))))) 

Wi­taj Yes­tem :) no co­raz cieka­wiej się za­powiada ;)

Dziękuję i ser­decznie poz­dra­wiam :))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:55yestem sko­men­to­wał tek­st Artyści - umierają i [...]

dzisiaj, 18:55yestem sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 18:53yestem sko­men­to­wał tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 18:52yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]