Podchodzę namiętnie do pejzażu [...] – BlakeDeen

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BlakeDeen — zgromadziliśmy 3 opinie.

Zakochana jesień

Pod­chodzę na­miętnie
do pejzażu twoich piersi.
Składam gorące usta
nasączo­ne pragnieniem
two­jej słodyczy.
Roz­cieram ciało ręcznikiem
pożąda­nia zamkniętego
w skrzy­ni zacza­rowa­nych rozkoszy.
Ob­da­ruj mnie moc­no roz­grza­nym sercem
żeby wzrusze­nie za­mie­szkało w ogrodzie
kwitnących as­trów je­sienią.

erotyk
zebrał 57 fiszek • 28 września 2012, 17:56

Aż mi wstyd że ominęłam ta­ki wiersz...rozkoszny...:) 

dziękuję

od­wza­jem­niam poz­dro­wienia xD 

to jest ero­tyk... bar­dzo ład­ny.... pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pogarda 55

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]