Nie chcę żyć tylko [...] – BlakeDeen

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BlakeDeen — zgromadziliśmy 21 opinii.

Przyjdę do ciebie

Nie chcę żyć tyl­ko w twoich snach
naprawdę
chcę poz­nać przeznaczenie
ciszy marzeń już raz straconych

ślad szmin­ki na mo­jej szyi
jeszcze pachnie tobą
niech będzie mi świad­kiem
co by­liśmy tyl­ko przez chwilę

mówisz mi przyjdź, więc przyjdę
zostanę
i oczy sze­roko ot­worzę ser­cem

erotyk
zebrał 164 fiszki • 9 marca 2013, 17:41

Dot­knąłeś mi ser­ca. Słowem. 
Wspaniałe. 

Pięknie dziękuję :) 

piękny wiersz... 

Wspa­niałe ko­men­tarze, wspa­niałe ! Naj­piękniej dziękuję, gorąco dziękuję ;) 

i ciepło na duszy się robi
pięknie tu u Ciebie
poz­dra­wiam ;) 

Ta­kie płomienie, to aż żal ga­sić ;)

Odtwórz  

Jan­ku, te­raz to na pew­no spłonie mo­ja sto­doła cha cha cha ;)


Odtwórz  

Tak, cu­dow­ny ero­tyk, stra­wa dla duszy :) 

...pięknie...:) 

I mnie się podoba.

Poz­dra­wiam ;)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo85

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]