6 sierpnia 2019 roku, godz. 00:26

EM niejonizujące i jonizujące

PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE; to fale elektromagnetyczne niewywołujące jonizacji cząstek podczas oddziaływania z ośrodkiem materialnym. 1000 Gs podrażnia nerwy, komórki mięśni może prowadzić do uszkodzeń komórek organizmu. Pole magnetyczne przenika przez ściany budynków, metale i przez ciało ludzkie. 1 Gs (Gauss) = 1000 mGs.
Pola elektromagnetyczne niektórych rzeczy w Gaussach:
1 mGs - żelazko (dyst. 60 cm)
2 mGs - młynek do kawy (dyst. 60 cm)
10 mGs - suszarka do włosów (60 cm)
10 mGs - golarka (dyst. 60 cm)
10 mgs - mikser (dyst. 60 cm)
12 mGs - telewizor (dyst. 60 cm)
12 mGs - wiertarka (dyst. 120 cm)
15 mGs - magnetowid (dyst. 15 cm)
15 mGs - lodówka (dyst. 60 cm)
25 mGs - litwa zasilająca (15 cm)
25 mGs - komputer (dyst. 60 cm)
37 mGs - telewizor (dyst. 30 cm)
50 mGs - wentylator (dyst. 30 cm)
100 mgs - mikser (dyst. 15 cm)
220 mGs - lodówka (dyst. 30 cm)
450 mGs - odkurzacz (dyst. 60 cm)
510 mGs - wiertarka (dyst. 60 cm)
510 mGs - komputer (dyst. 30 cm)
520 mGs - młynek do kawy (dyst. 30 cm)
550 mGs - lodówka (dyst. 15 cm)
620 mGs - żelazko (dyst. 15 cm)
310 - 650 mGs - pole magnetyczne na powierzchni ziemi.
700 mgs - suszarka do włosów (15 cm)
754 mGs - dopuszczalna wartość indukcji magnetycznej dla strefy bezpiecznej w Polsce.
1020 mGs - telewizor (dyst. 15 cm)
1030 mGs - kuchenka mikrofalowa (dyst. 60 cm)
2040 mGs - wiertarka (dyst. 30 cm)
2050 mGs (2,05 Gs) - komputer (dyst. 15 cm)
21 Gs - golarka (dyst. 30 cm)
22 Gs - odkurzacz (dyst. 30 cm)
25 Gs - pole magnetyczne ziemi w jej rdzeniu.
31 Gs - młynek do kawy (dyst. 15 cm)
41 Gs - kuchenka mikrofalowa (dyst. 30 cm)
50 Gs - magnes na lodówkę (15 cm)
100 Gs - żelazny magnes (15 cm)
102 Gs - Wiertarka (dyst. 15 cm)
106 Gs - golarka (dyst. 15 cm)
107 Gs - odkurzacz (dyst. 15 cm)
108 Gs - kuchenka mikrofalowa (dyst. 15 cm)
1500 Gs - siła pola magnetyczne plam słonecznych
2000-13000 Gs - magnes neodymowy (15 cm)
10000–94 000 Gs - MRI; rezonans magnetyczne do 400 hz
117 000 Gs - MRS 500 Mhz; Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego.
230 000 Gs - MRS 1 Ghz; Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego.
450 000 Gs - Najsilniejsze ciągłe pole magnetyczne wytworzone w labolatorium.
10 000 000 000 Gs (1 megatesla) - Mała gwiazda neutronowa.
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE; powoduje promieniowanie elektromagnetyczne (γ, X) lub cząstkowe emitowanego przez atomy (korpuskularne, np. α, β), powodują jonizację materii, przez którą przenika, przez wybijanie elektronów z powłok elektronowych atomów "mikro pociski". Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego i ultrafioletu (zakres UV-A, długość fali 320-380 nanometrów). Miarą skutków biologicznych promieniowania jonizującego jest siwert Sv. Jest to jednostka wyrażająca ilość energii promieniowania, pochłonięta przez żywą tkankę w relacji do skutków biologicznych promieniowania. 1 Sv (Siwert) = 1000 mSV.
Przykładowe dawki na promieniowanie wyrażone w Siwertach:
0.10 uSv - spożycie banana.
1 uSv - używanie monitora CRT przez rok.
2 uSv - prześwietlenie X (rentgena) w jamie ustnej.
10 uSv - dawka promieniowania naturalnego na jedną osobę w ciągu dnia.
20 uSv - opad promieniotwórczy po próbnych wybuchach jądrowych.
40 uSv - lot z Nowego Jorku do Los Angeles.
70 uSv - życie w betonowym budynku przez rok.
100 uSv - prześwietlenie klatki piersiowej.
300 uSv - promieniowanie w przestrzeni kosmicznej.
390 uSv - roczna dawka pochodząca z naturalnego potasu w organizmie człowieka.
400 uSv - mammografia.
1 mSV - dopuszczalna bezpieczna roczna dawka na jedną osobę.
1,9 mSV - izotopy naturalne.
2,4 mSv - statystyczna roczna dawka promieniowania naturalnego.
2,5 mSv - średnia roczna dawka naturalnego mieszkańca Polski.
10 mSv - tomografia komputerowa.
50 mSv - dopuszczalna dawka promieniowania pracowników elektrowni.
100 mSv - roczna dawka promieniowania która podnosi ryzyko raka.
250 mSv - dawka graniczna pracowników radiologicznych.
350 mSv - mieszkańcy Czarnobyla po wybuchu 1986.
400 mSv - dawka przyjęta w krótkim czasie może wywołać efekty choroby popromiennej.
420 mSv - roczna dawka astronauty na orbicie.
1 Sv (siwert) = 100 rentgenów jest to dopuszczalna roczna dawka dla człowieka.
1 Sv - choroba popromienna, nudności, wymioty, niedotlenienie tkanek. Jednorazowo przyjęta może zagrażać życiu.
2 Sv - poważna choroba popromienna, zanik krzepliwości, osłabienie odporności, wylewy w tkankach kończy się śmiercią w 25% przypadkach.
4 Sv - bardzo poważna choroba popromienna, 50% szans na przeżycie.
5 Sv - bardzo poważna choroba popromienna, uszkodzenie szpiku, wysoka śmiertelność.
8 Sv - nieuleczalna dawka śmiertelna, 100% śmiertelności.
30 Sv - bolesna śmierć po 2-3 tygodniach.
100 Sv - śmierć po paru godzinach.
150 Sv - dawka na godzinę odsłoniętych elementów grafitowych po wybuchu w Czarnobylu.
Promieniowanie jonizujące jest stale obecne w środowisku człowieka, zawsze i wszędzie. Jest to spowodowane głównie wszechobecnością radioizotopów różnych pierwiastków w przyrodzie oraz promieniowaniem kosmicznym. Naturalne promieniowanie jonizujące środowiska jest jednym z czynników powodujących mutacje w genach organizmów żywych, czyli jednym z czynników ewolucyjnych, którym zawdzięczamy różnorodność fauny i flory.
Pochłanianie promieniowania przez tkanki miękkie zbliżone jest do absorpcji w wodzie.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa oszi3, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.