Już się dowiedziałam jak [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

na szoł medialny znad Motławy

Już się do­wie­działam jak to jest z tym śledze­niem wier­szo klet­ki oraz z niemocą w spra­wie na­mie­rza­nia złodzieja mi­lionów w słyn­nym złotym ban­ku . 
To wszys­tko przez euro i przez pro­mowa­nie
dostępu do morza dla dom­niema­nego tu­rys­ty klienta,
i to nie jest od­czu­cie tyl­ko pa­ni prze­wod­niczącej,by­naj­mniej
bo wiem ja jes­tem tyl­ko spod kresów wschod­nich lo­kal­nym koc­mołuchem
mniej niż pion­kiem . 

dziennik • 12 września 2017, 14:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

dzisiaj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

dzisiaj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

dzisiaj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

dzisiaj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

dzisiaj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

dzisiaj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]

dzisiaj, 22:47WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I codzien­nie rzu­camy te [...]