A może Cię nie [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 4 opinie.

pytania

A może Cię nie słyszałam?
I poszłam nie tą drogą?
Czy zaw­sze zapłata za to będzie taką srogą?
A jeśli zawrócić już nie mogę, nie poz­wo­lisz mi być kim chce?
A jak być kimś kim ty chcesz bym była?
Czy wie­dziesz mnie śla­dem dusz po­kor­nych, uka­zując nieus­tannie ut­ra­cony raj?
A prze­cież na roz­sta­ju możesz być drogowskazem.
Więc pójdę ile trze­ba, lecz daj mi słyszeć ciebie
Pozwól się od­na­leźć tu na ziemi, a nie je­dynie w niebie.

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 października 2017, 12:53

Po­doba mi się, że tak hoj­nie roz­pie­szczasz nas swoimi tekstami.
Piękne, pełne uczuć słowa.
Uwiel­biam :)

Miłego dnia życzę Autor­ce i Smo­kowi Ar­tu­rowi :) 

Myślę, że może być dzien­nik, lub co­kol­wiek zechcesz. :)
Może je­sień myśli niesie. :)) 

Myślisz, ze nie dziennik?
A mi spa­sował ten tek­st włas­nie do dzien­ni­ka.
Wiesz coś się we mnie obudziło i pełno myśli buszu­je, może to je­sień tak nastraja? 

Dzien­nik? Codzien­na mod­litwa... wiersz...
Bar­dzo ład­ny tekst.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte