16 grudnia 2009 roku, godz. 21:22 0,0°C
IKON Sebastian
 15 stycznia 2016 roku, godz. 10:40

Gdy My walczyliśmy o wolność podczas największej bitwy na świecie, świat improwizował - zostawił Nas mimo swoich zapewnień...
Gdy zdobyliśmy Monte Casino " za wolność waszą i naszą " improwizacja generalicji z zachodu, była jedynie brakiem honoru...
Generał Morgan do generała Andersa :
" Chcemy mu podziękować za to, co zrobił dla naszej wspólnej sprawy - a zrobił niemało - i zapewnić, że nigdy go nie zapomnimy i że nie uchylimy się od pomocy dla niego i dla jego rodaków aż do kresu naszych sił."
Później był Teheran, Jałta i Poczdam - tam przypomniano Nam, że słowa Nic nie znaczą... Kolejny rozbiór Polski.
" Za wolność waszą i naszą
My żołnierze polscy
Bogu oddaliśmy ducha
Ziemi włoskiej ciała
A serca Polsce."
gen. Władysław Anders

 13 lutego 2010 roku, godz. 23:03 6,9°C
nicola-57 marianna
 21 kwietnia 2016 roku, godz. 10:07

miło, że ktoś z Kalisza. Pani Mario, gratuluję :)

 25 stycznia 2010 roku, godz. 20:24 2,1°C

Nowo dodane teksty

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza, opowiadania lub felietonu, pisz.

W przeciwnym razie godnie milcz.

Cytaty
20 241 cytatów
Zebrane cytaty
Losowy autor

ok. 4 godziny temu

Die Rose wskazał(a) tekst Mało jest takich [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: fyrfle

ok. 5 godzin temu

sercpogorzelisko dodał(a) do zeszytu tekst Gdy się obudzę [...] autorstwa Sexoh't

ok. 5 godzin temu

sercpogorzelisko skomentował(a) tekst Gdy się obudzę [...] autorstwa Sexoh't

ok. 5 godzin temu

Kardisz dodał(a) do zeszytu tekst Wszystko, co żyje, nie [...] autorstwa William Blake

ok. 5 godzin temu

Kardisz dodał(a) do zeszytu tekst Przed człowiekiem [...] autorstwa Witold Gombrowicz

ok. 5 godzin temu

Kardisz dodał(a) do zeszytu tekst Gdy się obudzę [...] autorstwa Sexoh't

ok. 5 godzin temu

Kardisz dodał(a) do zeszytu tekst Byłem niczym, więc [...] autorstwa Witold Gombrowicz

ok. 5 godzin temu

Kardisz wskazał(a) tekst Byłem niczym, więc [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Witold Gombrowicz

ok. 5 godzin temu

zorro4 wskazał(a) tekst Ko­lej­ny nad­chodzi [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: CierpkaWoda

dzisiaj, godz. 1:06

Ciska wskazał(a) tekst Mało jest takich [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: fyrfle