Zastanów się Oskarze. Który [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 3 opinie.

Zas­tanów się Os­karze. Który z nich wy­daje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czu­je czy Bóg, który cier­pi?

cytat dnia z 8 listopada 2015 roku
zebrał 82 fiszki

Bóg to wszys­tko w jednym. 

Bóg który nic nie czu­je jest bar­dziej przewidywalny
ten który cier­pi wy­korzys­ty­wany by­wa zbyt często, choćby tyl­ko dla po­zoru zacho­wania za­sady tzw ''dob­re­go wycho­wania ''
in­spi­rujący cy­tat , wy­pada pog­ra­tulo­wać administracji 

... zde­cydo­wanie ten, który kocha i pot­ra­fi się radować...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]