Zastanów się Oskarze. Który [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 3 opinie.

Zas­tanów się Os­karze. Który z nich wy­daje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czu­je czy Bóg, który cier­pi?

cytat dnia z 8 listopada 2015 roku
zebrał 82 fiszki

Bóg to wszys­tko w jednym. 

Bóg który nic nie czu­je jest bar­dziej przewidywalny
ten który cier­pi wy­korzys­ty­wany by­wa zbyt często, choćby tyl­ko dla po­zoru zacho­wania za­sady tzw ''dob­re­go wycho­wania ''
in­spi­rujący cy­tat , wy­pada pog­ra­tulo­wać administracji 

... zde­cydo­wanie ten, który kocha i pot­ra­fi się radować...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]