Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 4 opinie.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

jed­na z lep­szych książek i naj­lep­szy cy­tat z niej . 

nie boję się śmier­ci, no może troszeczkę ale nie pa­raliżuje mnie... sa­mot­ność i brak miłości są gor­sze od śmierci
śmierć może dać wyzwolenie 

Byłam, jes­tem, i za­pew­ne będę pesymistką.
O tym, że życie jest kruchce wie­działam od zaw­sze..
O tym, że może dzi­siej­szy dzień być moim os­tatnim też dos­ko­nale wiem.
I raczej to nie jest kwes­tia "sił [...] — czytaj całość

Świet­ny cy­tat. Wpełni się z nim zgadzam.
Nikt wpełni sił wi­tal­nych nie myśli o śmierci.
Bo któż z nas nie ma planów na przyszłość? Al­bo na jut­ro? Kto z ludzi zdro­wych, młodych myśli o tym że jut­ro dla niego może nie nadejść? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:14Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:48Clyde do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 22:13MyArczi do­dał no­wy tek­st Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję [...]

wczoraj, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

wczoraj, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

wczoraj, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Do cenzo­ra

wczoraj, 20:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia