Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 4 opinie.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

jed­na z lep­szych książek i naj­lep­szy cy­tat z niej . 

nie boję się śmier­ci, no może troszeczkę ale nie pa­raliżuje mnie... sa­mot­ność i brak miłości są gor­sze od śmierci
śmierć może dać wyzwolenie 

Byłam, jes­tem, i za­pew­ne będę pesymistką.
O tym, że życie jest kruchce wie­działam od zaw­sze..
O tym, że może dzi­siej­szy dzień być moim os­tatnim też dos­ko­nale wiem.
I raczej to nie jest kwes­tia "sił [...] — czytaj całość

Świet­ny cy­tat. Wpełni się z nim zgadzam.
Nikt wpełni sił wi­tal­nych nie myśli o śmierci.
Bo któż z nas nie ma planów na przyszłość? Al­bo na jut­ro? Kto z ludzi zdro­wych, młodych myśli o tym że jut­ro dla niego może nie nadejść? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]