Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 4 opinie.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

jed­na z lep­szych książek i naj­lep­szy cy­tat z niej . 

nie boję się śmier­ci, no może troszeczkę ale nie pa­raliżuje mnie... sa­mot­ność i brak miłości są gor­sze od śmierci
śmierć może dać wyzwolenie 

Byłam, jes­tem, i za­pew­ne będę pesymistką.
O tym, że życie jest kruchce wie­działam od zaw­sze..
O tym, że może dzi­siej­szy dzień być moim os­tatnim też dos­ko­nale wiem.
I raczej to nie jest kwes­tia "sił [...] — czytaj całość

Świet­ny cy­tat. Wpełni się z nim zgadzam.
Nikt wpełni sił wi­tal­nych nie myśli o śmierci.
Bo któż z nas nie ma planów na przyszłość? Al­bo na jut­ro? Kto z ludzi zdro­wych, młodych myśli o tym że jut­ro dla niego może nie nadejść? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]