Nie szafuję lekkomyślnie słowem [...] – Joseph Conrad

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Josepha Conrada — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie sza­fuję lek­ko­myślnie słowem miłość, są jed­nak ludzie, którzy są w sta­nie po­wie­dzieć, że kochają kiełbasę.

cytat dnia z 19 marca 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Dosłow­nie! się zgodzę ;D 

Cóż za mądre słowa, tak pros­to wy­powie­dziane, a mają ty­le przesłania, ile po­win­ny. Niena­widzę, gdy ktoś szas­ta słowem "kocham". To ta­kie nieu­czci­we, gówniar­skie zacho­wanie.

Co praw­da, "kocham kiełbasę" to nie wyz­na­nie miłości :-) Myślę, że autor spec­jalnie użył te­go wy­rażenia, by uwy­puk­lić gar­dze­nie tym słowem przez wielu ludzi. Bar­dzo po­doba mi się ten cytat. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Joseph Conrad

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]

dzisiaj, 08:38Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamiczne. Na­pięte. Pew­ne siebie. [...]