Nie szafuję lekkomyślnie słowem [...] – Joseph Conrad

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Josepha Conrada — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie sza­fuję lek­ko­myślnie słowem miłość, są jed­nak ludzie, którzy są w sta­nie po­wie­dzieć, że kochają kiełbasę.

cytat dnia z 19 marca 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Dosłow­nie! się zgodzę ;D 

Cóż za mądre słowa, tak pros­to wy­powie­dziane, a mają ty­le przesłania, ile po­win­ny. Niena­widzę, gdy ktoś szas­ta słowem "kocham". To ta­kie nieu­czci­we, gówniar­skie zacho­wanie.

Co praw­da, "kocham kiełbasę" to nie wyz­na­nie miłości :-) Myślę, że autor spec­jalnie użył te­go wy­rażenia, by uwy­puk­lić gar­dze­nie tym słowem przez wielu ludzi. Bar­dzo po­doba mi się ten cytat. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]