Nie ma nic gorszego [...] – Johann Wolfgang Goethe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Johann Wolfgang Goethe — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupo­ta.

cytat dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 58 fiszek

właśnie jes­tem w trak­cie lek­tu­ry ut­worów i "ut­worów" za­mie­szczo­nych na tym por­ta­lu. Pośród ko­men­tarzy pod ni­mi królują "komętaże".
Nad­to znacznie większą po­pular­nością cieszą się "ut­wo­ry", a nie ut­wo­ry...Ut­worów jest mało, za to ilość "ut­worów" jest niez­liczo­na, wręcz po­rażająca. Oto ob­licze miej­sco­wej aktywności... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]