Nie ma nic gorszego [...] – Johann Wolfgang Goethe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Johann Wolfgang Goethe — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupo­ta.

cytat dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 58 fiszek

właśnie jes­tem w trak­cie lek­tu­ry ut­worów i "ut­worów" za­mie­szczo­nych na tym por­ta­lu. Pośród ko­men­tarzy pod ni­mi królują "komętaże".
Nad­to znacznie większą po­pular­nością cieszą się "ut­wo­ry", a nie ut­wo­ry...Ut­worów jest mało, za to ilość "ut­worów" jest niez­liczo­na, wręcz po­rażająca. Oto ob­licze miej­sco­wej aktywności... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera