Nawet skromna pomoc jest [...] – Władysław Loranc

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Władysław Loranc — zgromadziliśmy 1 opinia.

Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczu­cia.

cytat dnia z 9 września 2016 roku
zebrał 20 fiszek

Czy mogę po­wie­dzieć, że współczu­je? - prze­cież nie mogę czuć te­go co in­ny człowiek - współczu­je, to wy­rażenie na wy­rost i bez pod­staw w sen­sie i prawdzie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]