Nawet skromna pomoc jest [...] – Władysław Loranc

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Władysław Loranc — zgromadziliśmy 1 opinia.

Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczu­cia.

cytat dnia z 9 września 2016 roku
zebrał 20 fiszek

Czy mogę po­wie­dzieć, że współczu­je? - prze­cież nie mogę czuć te­go co in­ny człowiek - współczu­je, to wy­rażenie na wy­rost i bez pod­staw w sen­sie i prawdzie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]

dzisiaj, 08:12IKON sko­men­to­wał tek­st grzechy po­pełniaj właści­wie

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Antysemityzm stał się sys­te­mem [...]

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Wszyscy ludzie rodzą się [...]

dzisiaj, 07:58IKON sko­men­to­wał tek­st s

dzisiaj, 06:55MalinowaMarta do­dał no­wy tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]