Najpierw cię ignorują. Potem [...] – Mahatma Gandhi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mahatma Gandhi — zgromadziliśmy 6 opinii.

Naj­pierw cię ig­no­rują. Po­tem śmieją się z ciebie. Później z tobą wal­czą. Później wyg­ry­wasz.

cytat dnia z 13 stycznia 2014 roku
zebrał 110 fiszek

długa niew­dzięczna dro­ga.. niem­niej pok­rze­piające te słowa :) 

kto za­liczy wszys­tkie eta­py, zasłużył na zwycięstwo 

Wyg­rać z ig­no­ran­ta­mi i z prześmiew­ca­mi to duże zwy­cięstwo ,
ale jeszcze większe wyg­rać ze sobą samym. 

Oj widzę ko­lega nie zro­zumiał przesłania :D 

Noj­piyrw zes­cie nos ig­no­rowa­li, poz­niyj zes­cie sie z nos smioli, te­roz nos zwal­czo­cie a poz­niyj wyg­ro­my. Slonzo­ki idom po swoje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mahatma Gandhi

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]