Najpierw cię ignorują. Potem [...] – Mahatma Gandhi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mahatma Gandhi — zgromadziliśmy 6 opinii.

Naj­pierw cię ig­no­rują. Po­tem śmieją się z ciebie. Później z tobą wal­czą. Później wyg­ry­wasz.

cytat dnia z 13 stycznia 2014 roku
zebrał 110 fiszek

długa niew­dzięczna dro­ga.. niem­niej pok­rze­piające te słowa :) 

kto za­liczy wszys­tkie eta­py, zasłużył na zwycięstwo 

Wyg­rać z ig­no­ran­ta­mi i z prześmiew­ca­mi to duże zwy­cięstwo ,
ale jeszcze większe wyg­rać ze sobą samym. 

Oj widzę ko­lega nie zro­zumiał przesłania :D 

Noj­piyrw zes­cie nos ig­no­rowa­li, poz­niyj zes­cie sie z nos smioli, te­roz nos zwal­czo­cie a poz­niyj wyg­ro­my. Slonzo­ki idom po swoje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mahatma Gandhi

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]