Najpierw cię ignorują. Potem [...] – Mahatma Gandhi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mahatma Gandhi — zgromadziliśmy 6 opinii.

Naj­pierw cię ig­no­rują. Po­tem śmieją się z ciebie. Później z tobą wal­czą. Później wyg­ry­wasz.

cytat dnia z 13 stycznia 2014 roku
zebrał 110 fiszek

długa niew­dzięczna dro­ga.. niem­niej pok­rze­piające te słowa :) 

kto za­liczy wszys­tkie eta­py, zasłużył na zwycięstwo 

Wyg­rać z ig­no­ran­ta­mi i z prześmiew­ca­mi to duże zwy­cięstwo ,
ale jeszcze większe wyg­rać ze sobą samym. 

Oj widzę ko­lega nie zro­zumiał przesłania :D 

Noj­piyrw zes­cie nos ig­no­rowa­li, poz­niyj zes­cie sie z nos smioli, te­roz nos zwal­czo­cie a poz­niyj wyg­ro­my. Slonzo­ki idom po swoje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mahatma Gandhi

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***