Nagrodą za trud jest [...] – Terry Pratchett

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Terry Pratchett — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nag­rodą za trud jest większy trud.

cytat dnia z 12 sierpnia 2017 roku
zebrał 26 fiszek

nat queen ups 

Prze­cież nie miałam na myśli , ani sa­mosądów
ani pomówień pisząc o licze­niu żura­wi * 
Z reszto Pan Michał ma młodą żonę
tak a propos 

h.ech 

kto co lubi 

Nag­ro­da po­win­na zo­bowiązy­wać , a nie pro­wadzić do roz­pa­sania , te­go wy­magała od nas i na­dal wy­maga ety­kieta człowieczeństwa 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terry Pratchett

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny