Nagrodą za trud jest [...] – Terry Pratchett

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Terry Pratchett — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nag­rodą za trud jest większy trud.

cytat dnia z 12 sierpnia 2017 roku
zebrał 26 fiszek

Prze­cież nie miałam na myśli , ani sa­mosądów
ani pomówień pisząc o licze­niu żura­wi * 
Z reszto Pan Michał ma młodą żonę
tak a propos 

kto co lubi 

Nag­ro­da po­win­na zo­bowiązy­wać , a nie pro­wadzić do roz­pa­sania , te­go wy­magała od nas i na­dal wy­maga ety­kieta człowieczeństwa 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terry Pratchett

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]