Nagrodą za trud jest [...] – Terry Pratchett

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Terry Pratchett — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nag­rodą za trud jest większy trud.

cytat dnia z 12 sierpnia 2017 roku
zebrał 26 fiszek

nat queen ups 

Prze­cież nie miałam na myśli , ani sa­mosądów
ani pomówień pisząc o licze­niu żura­wi * 
Z reszto Pan Michał ma młodą żonę
tak a propos 

h.ech 

kto co lubi 

Nag­ro­da po­win­na zo­bowiązy­wać , a nie pro­wadzić do roz­pa­sania , te­go wy­magała od nas i na­dal wy­maga ety­kieta człowieczeństwa 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terry Pratchett

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:45Nina K do­dał no­wy tek­st BYŁO MI(NĘ)ŁO * prze­cież to [...]

wczoraj, 23:32Yankes sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:32Yankes do­dał no­wy tek­st Na pew­no już śpisz [...]

wczoraj, 23:24Nina K sko­men­to­wał tek­st Kogoś widziałam

wczoraj, 23:14piórem2 do­dał no­wy tek­st Niewolnikowi wy­mierz dwadzieścia moc­nych [...]

wczoraj, 23:11yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

wczoraj, 23:08piórem2 do­dał no­wy tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 22:43Polna do­dał no­wy tek­st O to­bie

wczoraj, 22:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]