Nagrodą za trud jest [...] – Terry Pratchett

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Terry Pratchett — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nag­rodą za trud jest większy trud.

cytat dnia z 12 sierpnia 2017 roku
zebrał 26 fiszek

nat queen ups 

Prze­cież nie miałam na myśli , ani sa­mosądów
ani pomówień pisząc o licze­niu żura­wi * 
Z reszto Pan Michał ma młodą żonę
tak a propos 

h.ech 

kto co lubi 

Nag­ro­da po­win­na zo­bowiązy­wać , a nie pro­wadzić do roz­pa­sania , te­go wy­magała od nas i na­dal wy­maga ety­kieta człowieczeństwa 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terry Pratchett

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 17:31Si.si do­dał no­wy tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć a [...]

dzisiaj, 17:15har.monic sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:14har.monic do­dał no­wy tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:13Si.si sko­men­to­wał tek­st najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 17:11róż li­la sko­men­to­wał tek­st najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 17:08Si.si sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:07Si.si sko­men­to­wał tek­st najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 17:06Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 16:51Kedar do­dał no­wy tek­st Zmiany w życiu są [...]

dzisiaj, 16:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st przy błędach