Mężczyźni pragną zawsze być [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyz­ny.

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Oteo, dob­re py­tanie. Teore­tycznie wy­nika tak jak piszesz, ale wiedząc w ja­kich cza­sach żył pan Os­kar, sądzę iż wte­dy była in­na men­talność, ko­bieta nie mogła so­bie poz­wo­lić na tak wiele jak fa­cet, stąd ta­kie prag­nienia ko­biet i mężczyzn wy­mienia Wilde 

Mam py­tanie do wszys­tkich którzy sta­wiali tu­taj +. Nie wiem czy dob­rze ro­zumiem ale czy z te­go zda­nia wy­nika też że ko­biety mniej­szą uwagę przy­wiązują do te­go ile par­tne­rek da­ny mężczyz­na miał wcześniej w życiu ? 

Fenomenalne:) 

100% true. 

Męska część jest 100%praw­dzi­wa, ko­bieca po­dej­rze­wam też. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]