Mężczyźni pragną zawsze być [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyz­ny.

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Oteo, dob­re py­tanie. Teore­tycznie wy­nika tak jak piszesz, ale wiedząc w ja­kich cza­sach żył pan Os­kar, sądzę iż wte­dy była in­na men­talność, ko­bieta nie mogła so­bie poz­wo­lić na tak wiele jak fa­cet, stąd ta­kie prag­nienia ko­biet i mężczyzn wy­mienia Wilde 

Mam py­tanie do wszys­tkich którzy sta­wiali tu­taj +. Nie wiem czy dob­rze ro­zumiem ale czy z te­go zda­nia wy­nika też że ko­biety mniej­szą uwagę przy­wiązują do te­go ile par­tne­rek da­ny mężczyz­na miał wcześniej w życiu ? 

Fenomenalne:) 

100% true. 

Męska część jest 100%praw­dzi­wa, ko­bieca po­dej­rze­wam też. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]