Mężczyźni pragną zawsze być [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyz­ny.

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Oteo, dob­re py­tanie. Teore­tycznie wy­nika tak jak piszesz, ale wiedząc w ja­kich cza­sach żył pan Os­kar, sądzę iż wte­dy była in­na men­talność, ko­bieta nie mogła so­bie poz­wo­lić na tak wiele jak fa­cet, stąd ta­kie prag­nienia ko­biet i mężczyzn wy­mienia Wilde 

Mam py­tanie do wszys­tkich którzy sta­wiali tu­taj +. Nie wiem czy dob­rze ro­zumiem ale czy z te­go zda­nia wy­nika też że ko­biety mniej­szą uwagę przy­wiązują do te­go ile par­tne­rek da­ny mężczyz­na miał wcześniej w życiu ? 

Fenomenalne:) 

100% true. 

Męska część jest 100%praw­dzi­wa, ko­bieca po­dej­rze­wam też. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]