greased lightning .
 26 września 2022 roku, godz. 1:35

Dla niej samej dopiero wtedy
kiedy się w niej odnajdzie...... (^_-)