Jestem kim jestem. Niepojęty [...] – Wisława Szymborska

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Wisławy Szymborskiej — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jes­tem kim jes­tem. Niepojęty przy­padek jak każdy przy­padek.

cytat dnia z 15 kwietnia 2016 roku
zebrał 105 fiszek

oj ni­cola...po jes­tem zab­rakło jed­ne­go słowa.
wi­docznie tak być mu­siało...niech tak zostanie...

które­goś dnia wrócę do te­go cy­tatu i do wier­sza z które­go pochodzi. 

"Jes­tem kim jes­tem." Jes­tem, bo zna­lazłam się w domu
z wi­dokiem na życie.
Ad­mi­nie, dziękuję :) 

Dobre. 

nies­te­ty wszys­tko się zdarza... 

Nies­te­ty, nie ma przy­padków :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wisława Szymborska

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]