fyrfle Mirek
 5 stycznia 2022 roku, godz. 10:25

Problemem wolności jest dzisiaj to, że staje się ona bagnem bez dna.