Im dłużej na ciebie [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 6 opinii.

Im dłużej na ciebie cze­kałam, tym bar­dziej mi ciebie bra­kowało.

cytat dnia z 6 czerwca 2011 roku
zebrał 330 fiszek

pierdoły
pros­te jest piękne
to­ny dwoistości

wszys­tko minęło
wszys­tko przed tobą 

Mo­je życie z Mozartem. 

Jas­ne, że ba­nal­ne. Często właśnie w ba­nałach za­war­te są naj­większe uczu­cia. Jak dla mnie cy­tat bar­dzo ład­ny. :) 

o Je­zu ;/... na­wet jeśli trochę ba­nal­ne, to co z te­go ? ba­nały cza­sami są nam pot­rzeb­ne w życiu...
dla mnie su­per. świet­ny cy­tat... ;) 

Troszki banalne. 

To jest świetne:):) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2