Im dłużej na ciebie [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 6 opinii.

Im dłużej na ciebie cze­kałam, tym bar­dziej mi ciebie bra­kowało.

cytat dnia z 6 czerwca 2011 roku
zebrał 330 fiszek

pierdoły
pros­te jest piękne
to­ny dwoistości

wszys­tko minęło
wszys­tko przed tobą 

Mo­je życie z Mozartem. 

Jas­ne, że ba­nal­ne. Często właśnie w ba­nałach za­war­te są naj­większe uczu­cia. Jak dla mnie cy­tat bar­dzo ład­ny. :) 

o Je­zu ;/... na­wet jeśli trochę ba­nal­ne, to co z te­go ? ba­nały cza­sami są nam pot­rzeb­ne w życiu...
dla mnie su­per. świet­ny cy­tat... ;) 

Troszki banalne. 

To jest świetne:):) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]