9 września 2019 roku, godz. 21:08  57,4°C
 Tekst dnia 11 września 2019 roku

Czasami nie chodzi o to, aby się zmieniło na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się cokolwiek.

onejka onejka
 11 września 2019 roku, godz. 10:41

Fryfle, patrzysz ze swojej perspektywy. Myślę, iż tekst mówi o sytuacji kogoś, kogo spotkało wiele rozczarowań, pośród wielu prób zmiany w swoim życiu. To wielka prawda, że dla kogoś zrezygnowanego zmiana czegokolwiek daję siłę do dalszej walki, do dalszego życia...

fyrfle Mirek
 11 września 2019 roku, godz. 9:17

Bardzo niebezpieczna myśl, może jeszcze świadcząca jak bardzo szybko nudzimy się człowiekiem i jak bardzo mało kreatywni jesteśmy w komponowaniu szczęścia we dwoje, że nie doceniamy co mamy i ciągle spoglądamy poza płot swojego miejsca na ziemi, gdzie horyzonty czyjeś naprawdę nie są naszymi perspektywami, a pejzaże tam widziane, to malarstwo nieodpowiadające naszemu poczuciu artyzmu życia.