Jestem samolubna, niecierpliwa i [...] – Marilyn Monroe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Marilyn Monroe — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługu­jesz na mnie, gdy jes­tem najlepsza.

I'm sel­fish, im­pa­tient and a lit­tle in­se­cure. I ma­ke mis­ta­kes, I am out of con­trol and at ti­mes hard to han­dle. But if you can't han­dle me at my wor­st, then you su­re as hell don't de­ser­ve me at my best. (ang.) 

cytat dnia z 6 stycznia 2012 roku
zebrał 200 fiszek

....spo­ra czesc ko­biet, nad­ludzko szcze­ra jest w wy­powiada­niu sie o swym wnet­rzu DLACZE­GO?:) i tu za­sad­nicze pytanie
Zwroc­my uwa­ge na fakt ,ze mez­czyz­ni wy­powiada­ja sie w w/w spo­sob dar­dzo rzad­ko DLACZEGO?:) 

Myślę,że pod tym cy­tatem może się pod­pi­sać większość ko­biet ;) 

A po co to od ra­zu przeklinać?

Kur­de lebele...:p 

Jak­bym siebie czytała:)) 

Baaaaaaaar­dzo ko­bieca myśl.
:P 

Słowa, które mogłabym te­raz wypowiedzieć. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary