Absurdem jest dzielić ludzi [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 6 opinii.

Ab­surdem jest dzielić ludzi na dob­rych lub złych. Ludzie są al­bo cza­rujący, al­bo nud­ni.

cytat dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrał 57 fiszek

taaak, chy­ba, że są nud­nie czarujący 

Każdy podział jest dob­ry by­le zauważalny. 

jes­tem prze­ciw a na­wet za Two­jej opi­nii Mirosławie 

Cóż, pin­to­lenie znudzo­nego salonowca. 

dokład­nie i te­go się trzy­maj­my . Tak nam do­pomóż Boże 

Phi... ta­ki podział jest nie mniej ab­surdal­ny. Nie ma ludzi czar­no-białych. Kon­tras­ty są tyl­ko w baj­kach. (ewen­tual­nie w baśniach) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

dzisiaj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

dzisiaj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

dzisiaj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

dzisiaj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

dzisiaj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

dzisiaj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]

dzisiaj, 22:47WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I codzien­nie rzu­camy te [...]