5 stycznia 2012 roku, godz. 20:14 433,9°C 98
NieBoska Bogusia
 31 stycznia 2012 roku, godz. 20:40

bardzo miły rycerz ;)

 16 grudnia 2011 roku, godz. 15:29 80,6°C 1
torpeda10 Stachu
 26 grudnia 2011 roku, godz. 1:48

Niestety prawda, ale prawda...

 30 stycznia 2011 roku, godz. 23:20 689,3°C 2
yestem yestem
 8 listopada 2012 roku, godz. 23:51

Dziękuję bardzo i pozdrawiam. :)

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

wczoraj, godz. 23:35

yestem skomentował(a) tekst niebo ryczące nade [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 23:32

yestem skomentował(a) tekst Gdy wszyscy są [...] autorstwa CierpkaWoda

przedwczoraj, godz. 19:19

CierpkaWoda skomentował(a) tekst niebo ryczące nade [...] autorstwa yestem

przedwczoraj, godz. 14:40

yestem skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

przedwczoraj, godz. 14:38

yestem skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

przedwczoraj, godz. 11:05

yestem skomentował(a) tekst Gdy wszyscy są [...] autorstwa CierpkaWoda

przedwczoraj, godz. 11:03

yestem skomentował(a) tekst niebo ryczące nade [...] swojego autorstwa

przedwczoraj, godz. 0:52

Monika M. skomentował(a) tekst niebo ryczące nade [...] autorstwa yestem

przedwczoraj, godz. 0:29

one drop for all wskazał(a) tekst niebo ryczące nade [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: yestem

przedwczoraj, godz. 22:41

maba skomentował(a) tekst niebo ryczące nade [...] autorstwa yestem