5 stycznia 2012 roku, godz. 20:14  433,9°C

Tylko serca z plastiku są bez blizn.

*****
Dla Matki ( ~giulietki )

NieBoska Bogusia
 31 stycznia 2012 roku, godz. 20:40

bardzo miły rycerz ;)

 16 grudnia 2011 roku, godz. 15:29  80,6°C

Skarbiec i chlew.
Język.

torpeda10 Stachu
 26 grudnia 2011 roku, godz. 1:48

Niestety prawda, ale prawda...

 30 stycznia 2011 roku, godz. 23:20  689,3°C

To nie przyjaciel bije brawa i przytakuje wszystkim twoim słowom. To... nieprzyjaciel

yestem yestem
 8 listopada 2012 roku, godz. 23:51

Dziękuję bardzo i pozdrawiam. :)

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

ok. 5 godzin temu

yestem skomentował(a) tekst (...) szybko [...] autorstwa tallea

ok. 5 godzin temu

yestem skomentował(a) tekst Tak sobie myślałem... [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 14:08

yestem skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

wczoraj, godz. 20:50

wczoraj, godz. 20:47

yestem skomentował(a) tekst leżę na asfaltowym [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 20:44

yestem skomentował(a) tekst Jestem bogaczem Bo mam [...] autorstwa RozaR

wczoraj, godz. 20:41

wczoraj, godz. 20:41

yestem skomentował(a) tekst Las las podstawionych [...] autorstwa Lila Róż

wczoraj, godz. 20:18

wczoraj, godz. 20:15

yestem skomentował(a) tekst leżę na asfaltowym [...] swojego autorstwa