5 stycznia 2012 roku, godz. 20:14

Tylko serca z plastiku są bez blizn.

*****
Dla Matki ( ~giulietki )

NieBoska Bogusia
 31 stycznia 2012 roku, godz. 20:40

bardzo miły rycerz ;)

 16 grudnia 2011 roku, godz. 15:29

Skarbiec i chlew.
Język.

torpeda10 Stachu
 26 grudnia 2011 roku, godz. 1:48

Niestety prawda, ale prawda...

 30 stycznia 2011 roku, godz. 23:20

To nie przyjaciel bije brawa i przytakuje wszystkim twoim słowom. To... nieprzyjaciel

yestem yestem
 8 listopada 2012 roku, godz. 23:51

Dziękuję bardzo i pozdrawiam. :)

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone 11 stycznia 2011 roku

wczoraj, godz. 22:26

yestem skomentował(a) tekst Na początku było [...] autorstwa LiIi

wczoraj, godz. 22:22

yestem skomentował(a) tekst Na początku było [...] autorstwa LiIi

wczoraj, godz. 22:19

yestem skomentował(a) tekst Na początku było [...] autorstwa LiIi

wczoraj, godz. 22:15

yestem skomentował(a) tekst Na początku było [...] autorstwa LiIi

wczoraj, godz. 22:12

yestem skomentował(a) tekst Na początku było [...] autorstwa LiIi

wczoraj, godz. 22:07

yestem skomentował(a) tekst Człowiek jest tym co [...] autorstwa onejka

wczoraj, godz. 21:58

yestem skomentował(a) tekst Do Ciebie Wydaje mi [...] autorstwa chrupcia

wczoraj, godz. 21:56

yestem skomentował(a) tekst jesień przypomina mi o [...] autorstwa eyesOFsoul

wczoraj, godz. 21:53

yestem skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 21:41

yestem skomentował(a) tekst Codzienność rzucana na [...] autorstwa motylek96