10 marca 2011 roku, godz. 13:14 76,2°C
yestem yestem
 2 maja 2011 roku, godz. 21:09

-Widzisz?
- Nie widzę.
-A widzisz. :)

 9 marca 2011 roku, godz. 12:41 86,3°C
motylek96 EwaRozalia
 12 marca 2011 roku, godz. 12:09

Słonecznego dnia życzę:)))

 6 marca 2011 roku, godz. 2:19 88,9°C
veraikon brak
 11 października 2016 roku, godz. 23:41

Nom :P

 18 lutego 2011 roku, godz. 2:57 56,6°C
yestem yestem
 2 marca 2011 roku, godz. 15:14

Wyrosłaś? Takie Maleństwo i Filigraniątko? :D
Nawet cherlawy i mizerny wilk sytości by nie powąchał :P

 15 lutego 2011 roku, godz. 23:56 96,4°C
yestem yestem
 2 marca 2011 roku, godz. 15:19

Z każdym można podyskutować, niechże Źródło Racji przekona do swojej racji niemających racji, a ci w pokłonach rzeczoną przyznają... jeśli nie mieli racji. ;)
wzajemnie :)

 10 lutego 2011 roku, godz. 13:56 62,1°C
yestem yestem
 11 lutego 2011 roku, godz. 12:18

Witaj, napij się i Ty z Graala na zdrowie. Uważaj, gorzkie ;)
Muszę uciekać, pa

 8 lutego 2011 roku, godz. 15:26 78,5°C
yestem yestem
 10 lutego 2011 roku, godz. 23:20

cieszę się, że Komuś chce się rozwiązywać moje zagadki,
również pozdrawiam :)

 7 lutego 2011 roku, godz. 23:31 76,9°C
 Tekst dnia 3 stycznia 2021 roku
yestem yestem
 3 stycznia 2021 roku, godz. 22:25

EvulkaW,
Rozumiem, odpowiadam także niematerialnie. :)
Pozdrawiam. :))

Skrzydlaty,
to nie moja zasługa, Ktoś odkopał "mumię" ;) i teraz niektórym się wydaje, że jest cenna, a to tylko moja stara, skromna niemyśl. :))

Bardzo dziękuję. :))

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
857 tekstów 71 899
Wszystkie teksty, str. 56