19 września 2011 roku, godz. 1:07 72,3°C
Voyage Arti
 21 września 2011 roku, godz. 16:47

Oj, Rodion, namieszasz, nawku*** i tyle, czyli następny cytatowy frustrat, ehhh..chłopie co z tobą ??po co te jałowe dysputy o niczym ??

;)))

 13 września 2011 roku, godz. 16:07 130,8°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 15 września 2011 roku, godz. 18:48

... hmmm, niektórzy to wolą "racić" (racica)...

;-)

 9 września 2011 roku, godz. 18:10 106,9°C
yestem yestem
 7 stycznia 2021 roku, godz. 23:49

Mam odmienne zdanie. :P:d ha ha

 2 września 2011 roku, godz. 00:44 158,8°C
yestem yestem
 11 października 2016 roku, godz. 2:51

:))))))))))))

 21 sierpnia 2011 roku, godz. 20:33 67,5°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 7 stycznia 2021 roku, godz. 22:00

Jesteś jak zakładka w książce zwanej ..."Życie"........:)

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
860 tekstów 73 590
Wszystkie teksty, str. 52