1 konto
1 konto
Atira
52 teksty
 6 lipca 2017 roku
1 konto
1 konto
hotsugar
257 tekstów
 31 października 2016 roku
1 konto
1 konto
Xi_
100 tekstów
 28 sierpnia 2014 roku
1 konto
1 konto
Leośka
98 tekstów
 11 sierpnia 2014 roku
1 konto
1 konto
Anvaine
105 tekstów
 5 marca 2014 roku
1 konto
1 konto
Szeherezada
70 tekstów
 26 czerwca 2013 roku
1 konto
1 konto
Cogitatio Mea
15 tekstów
 20 listopada 2012 roku
1 konto
1 konto
zenka21
13 tekstów
 1 sierpnia 2012 roku
1 konto
1 konto
Radziem
392 teksty
 4 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
Parvatti
56 tekstów
 22 kwietnia 2012 roku
1 konto
1 konto
satjow
17 tekstów
 8 września 2011 roku
1 konto
1 konto
Malaika
20 tekstów
 13 lipca 2011 roku
1 konto
1 konto
Julka 10
428 tekstów
 13 lipca 2011 roku
1 konto
1 konto
limitededition
277 tekstów
 29 czerwca 2011 roku
1 konto
1 konto
Tequila.
79 tekstów
 18 maja 2011 roku
1 konto
1 konto
topik
281 tekstów
 17 maja 2011 roku
1 konto
1 konto
niespodzianka
32 teksty
 8 maja 2011 roku
1 konto
1 konto
zuzaa.
Jeden tekst
 26 kwietnia 2011 roku
1 konto
1 konto
shanti
45 tekstów
 22 kwietnia 2011 roku
1 konto
1 konto
wyspiarka
226 tekstów
 22 marca 2011 roku
1 konto
1 konto
Scyzoryk!
31 tekstów
 11 marca 2011 roku
1 konto
1 konto
Myffa90
261 tekstów
 26 stycznia 2011 roku
1 konto
1 konto
hope_dies_last
313 tekstów
 22 stycznia 2011 roku
1 konto
1 konto
poprawna
136 tekstów
 20 stycznia 2011 roku