4 grudnia 2018 roku, godz. 3:07 20,1°C
yestem yestem
 4 grudnia 2018 roku, godz. 21:40

BRAK... ognia... ;)
fajne, chociaż smutne... że już wypalony... i że jedyny... ;)
Pozdrawiam. :))

 30 grudnia 2016 roku, godz. 00:25 47,3°C
yestem yestem
 30 grudnia 2016 roku, godz. 19:15

Bez względu na to, kim tajemniczy ON jest
zrzucaj :P
Ładne.
Pozdrawiam. :))

veraikon

Autor

Do złodziei własnosci intelektualnej:
In­formuję, że wszys­tkie moje opublikowane treści pi­sane, są chronione prawami autor­skich i KAŻDORAZOWO w ce­lu ich wykorzystania w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.
Thanks for your attention.
Have a nice day!
veraikon

Konto utworzone  12 maja 2010 roku

Zeszyty

Załóż

zeszyt

1 konto
veraikon
7 tekstów
Wszystkie wiersze