20 sierpnia 2016 roku, godz. 2:32  22,7°C

Potok zmysłów

Z huraganem ramion
Topione gorące pragnienia
Zderzają się jak tornado
Porywają na siebie
Namiętność fal
W szaleństwie ciał
Karmią się swoją dzikością
Rozbite brzegi
Ciepłe oddechy
Zagryzane czułością
Upojeni swoim nektarem [...]

Magosiaa Gosia
 29 sierpnia 2016 roku, godz. 13:09

Jakie to cudowne Kasiu :)
Pozdr.

 1 sierpnia 2016 roku, godz. 15:13  40,0°C

Dominuję...

Jak lawiną uniesiona
wkraczam ostro w Twe ramiona
Rzucam Ciebie na łopatki
Jesteś mój mężczyzno gładki
Dziś przejmuję inicjatywę
Ty obserwuj moją grzywę
Nie masz nic tu do gadania
Bo dziś rządzi Twoja łania
Patrzysz nie wiesz co się dzieje
W dzikim tempie tak szaleje
Moje szybkie uniesienia
Robią dziś dużo wrażenia
Leż maleńki nie podskakuj
Pakuj,cały czas mi pakuj
Namiętności wir szalony
Tryska mocno we dwie strony
Lawina zalewa łono
Czujesz ulgę , krzyczysz Żono !
Jutro kolej Mężu Twa
A dziś dominuję Ja…

The­bes­tka­siaa 01.08.2016

RozaR Roza
 1 sierpnia 2016 roku, godz. 23:20

fiu fiu

 30 lipca 2016 roku, godz. 23:36  43,4°C

Lawina uniesień

Łapię oddech coraz szybciej i szybciej
Przytulasz mnie mocno do siebie
Tak pragnęłam tego dotyku
Ach ! co za chwila
Och ! co za uczucie
Zbliżenie ciał i opętanie
Iskry namiętności
Lawina uniesień
Góra dół
Trening
Co za wulkan emocji
Eksplozja
Zmysłowo…

The­bes­tka­siaa 30.07.2016

Magosiaa Gosia
 31 lipca 2016 roku, godz. 22:42

Ostro :)
Pozdr.

 22 lipca 2016 roku, godz. 2:11  27,8°C

Nocne igraszki

Jest bajecznie kolorowo
Stoisz mi nad głową
Czuję oddech bardzo blisko
Mmmm jest jakoś ślisko.

Wzdycham mocniej i się kręce
Czuję blisko Twoje ręce
Rzucasz mnie już na łopatki
Nie mam ruchu masz me zadki.

Gdzie bielizna się podziała [...]

mill hann
 11 grudnia 2016 roku, godz. 21:36

...podoba mi się jak każdy Twój wiersz a tym bardziej erotyk ;)

 13 lutego 2016 roku, godz. 1:06  33,6°C

Kuszenie

Piękną suknię mi kupiłeś
Wnet ramiona me odkryłeś
Całowałeś moją szyję
I rękoma mnie gładziłeś …
Zamykałam swoje oczy
Rozchylałam uda czule
Oddawałam się powoli
Smak robiłam Twej niewoli…
Zabraniałam, uciekałam
Bardziej Ciebie pobudzałam
Masowałam Twoje ciało
Ciągle było siebie mało
Napaleni zakochani
Wiecznie w sobie i oddani…

Thebestkasiaa 13.02.2016

Thebestkasiaa Kasia
 19 lutego 2016 roku, godz. 19:22

Dziękuję :) fyrfle :) Krisso :)
Pozdrawiam serdecznie

 12 lutego 2016 roku, godz. 1:01  38,5°C

Spełnienie

Spijaj ze mnie krople rosy
Wyliż moje mokre włosy
Umyj moje słodkie plecy
Daj mi klapsa bo śpią dzieci.

Uwodż,czaruj i dogadzaj
Nie przestawaj i wygładzaj
Rzuć na łoże białe czyste
Kochaj ciało me ogniste.

Lekko ostro posuwiście
Czad normalnie zajebiście
Nie wyrabiam wyposzczona
Wreszcie czuję się spełniona…

Thebestkasiaa 12.02.2016

Fenomenalna
 23 lutego 2016 roku, godz. 18:44

Taki obrazowy, mokry wiersz. Jesteś stworzona do pisania erotyków :D

 11 lutego 2016 roku, godz. 1:02  44,7°C

Po górach dolinach mojego ciała
Biegałeś a ja odpływałam cała
Twe ręce jak wichry mnie zdobywały
Z lawiną uniesień nam się zlewały
Wodospad krzyczał, wiły się ciała
Potoki wylały przepełnione nami
Tych wrażeń nie sposób opisać słowami…

Thebestkasiaa 11.02.2016

Thebestkasiaa Kasia
 12 lutego 2016 roku, godz. 21:45

Dziękuję fyrfle :) Masz rację cały czas żyje bez zbędnych dziwności :D
Pozdrawiam serdecznie

 9 grudnia 2015 roku, godz. 1:08  16,9°C

Podsłyszane ? ღ

Pokój, spokój i doznania
Jęki, krzyki i wyznania
Ciała z sobą połączone
Ona i on w swym żywiole.
Mocno, ostro zajebiście
Słychać śmiechy tak ogniste
Ruchy, trzaski i sprężyny
Lecą zza ścian ostre kpiny
Nagle cisza ta ustaje
Noc się zbliża sen nastaje.

Thebestkasiaa 08.12.2015

RozaR Roza
 10 grudnia 2015 roku, godz. 1:21

I gra gitara - jak natura kazała -

 7 grudnia 2015 roku, godz. 1:14  6,0°C

Ach Ty moje serce jedyne
Ach Ty moja miłości jedyna
Ach Ty moja namiętności jedyna
Ach Ty moja rokoszy jedyna
Ach Ty moja nadziejo jedyna
Ach Ty moja tęsknoto jedyna
Ach Ty moja myśli jedyna
Ach Ty mój świecie jedyny
Ach Ty moje szczęście jedyne
Ach Ty moje życie jedyne
Ach Ty mój świecie jedyny
Ach Ty mój szepcie jedyny
Ach Ty moja dzikości jedyna
Ach Ty moje opętanie jedyne
Ach Ty mój tlenie jedyny
Ach Ty mój oddechu jedyny
Ach ty mój…
Dalej okryte tajemnicą moich myśli…

Thebestkasiaa 06.12.2015

Krisso Kris
 9 grudnia 2015 roku, godz. 20:25

Miłość czyni miodowe cuda ;))))))
Lubię ciebie czytać Kate ;))))))

 2 grudnia 2015 roku, godz. 1:00  45,3°C

Płonę ღ

Moja dusza cała płonie
Moje serce żarem bije
Moje ciało rozpalone
To dla Ciebie się tak wije…
Gdzie więc Jesteś ?
Gdzie utknąłeś ?
W jakim korku tak się czeka ?
Czy nie czujesz co ja czuję ?
Jaka droga Twa daleka ?

Thebestkasiaa 01.12.2015

Krisso Kris
 3 grudnia 2015 roku, godz. 14:32

Co ja tu czytam ;))))
Oj kobiety nie zjadajcie skórek ;))))
Ale napalone te baby ;))))) ło ;))))

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Lukasso
55 tekstów
 27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Create.J.Kate
44 teksty
 29 lipca 2016 roku

Zeszyty

erotyczne

erotyczne

Miłosne

Miłosne

poezja

poezja

Serdeczne

Serdeczne

To coś

To coś

Znaczące

zatrzymaj się

2019-09-03, godz. 19:14

2019-06-24, godz. 20:14

Krisso skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:50

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:46

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 19:13

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 9:12

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 0:32

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:51

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:28

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 13:09

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa