6 września 2019 roku, godz. 9:00  19,2°C

Spadam jak gwiazda
Księżyca ciemną stroną
Pulsuje życie

 3 września 2019 roku, godz. 21:44  23,2°C

Świetliki w szkle
Świecą w martwym punkcie
Lampka się pali

kati75 Kati
 4 września 2019 roku, godz. 10:29

Ala haiku na poziomie;-)

 2 września 2019 roku, godz. 16:04  46,3°C

Kwaśny winogron
Burzą w szklance wody
Gasi pragnienie

marka piotr
 2 września 2019 roku, godz. 22:23

U Ciebie jak zawsze...artystycznie i ze smakiem.

 30 sierpnia 2019 roku, godz. 22:28  38,8°C
Edytowano  31 sierpnia 2019 roku, godz. 12:52

Pustynia uczuć
Cisza jak makiem zasiał
Czekam Godota

sprajtka Ala
 31 sierpnia 2019 roku, godz. 23:29

Dziękuję bardzo :-)

 27 sierpnia 2019 roku, godz. 19:15  52,9°C

Promienny uśmiech
Moja kraina czarów
I wszystko jasne

sprajtka Ala
 29 sierpnia 2019 roku, godz. 10:21

Dzięki piękne;)

 25 sierpnia 2019 roku, godz. 19:04  24,3°C

W morzu potrzeb
Wylewamy pomyje
Do suchej nitki

truman Kamil Ale Wolę Kamilek
 27 sierpnia 2019 roku, godz. 10:35

Nie każdy dramat musi być szekspirowski.

 25 sierpnia 2019 roku, godz. 10:59  21,0°C

Ptaki śpiewają
Kwiaty tańczą obok mnie
Własny grajdołek

Malusia_035 Malusia
 26 sierpnia 2019 roku, godz. 11:53

Przyjemny relaks :)

Pozdrawiam Serdecznie :)

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 21:35  35,3°C

Krajobraz uczuć
Ocean namiętności
Muszelka wspomnień

silvershadow __
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 11:44

w sam raz aby nie wypaść z ucha ; )

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 12:44  24,8°C

Dziurawię niebo
Krzyżowym ogniem pytań
Z piekła rodem

truman Kamil Ale Wolę Kamilek
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 22:11

Poza tym Nobli się nie odbiera. Nawet Różewicz mówił, że nagrody nie mają nic wspólnego z poezją.

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 6:22  27,7°C

Zebra na pasach
Przechodzi samą siebie
Czarno na białym

sprajtka Ala
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 15:20

Zebrało Ci się widzę;)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 6:52  70,3°C
Edytowano  23 sierpnia 2019 roku, godz. 14:50

Zarzuca sieci
Pająk snujący plany
Mucha nie siada

yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 20:52

Ala, bezsprzecznie zarąbista. :))

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 16:43  25,6°C
Edytowano  22 sierpnia 2019 roku, godz. 20:38

Tęczowy obraz
W lustrze łzawej wody
Sięgnij po kamień

kati75 Kati
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 9:03

To wyjątkowe haiku-:)

 21 sierpnia 2019 roku, godz. 16:30  24,2°C
Edytowano  21 sierpnia 2019 roku, godz. 16:56

Padający deszcz
Ciemno robi się wkoło
Porywy serca

yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 21:13

:))

 17 lutego 2014 roku, godz. 14:51  58,2°C

Skraplam się deszczem
Uniesiona z dreszczem
Spełniona jestem...

yestem yestem
 25 lutego 2014 roku, godz. 22:12

Zaśpiewaj tak jeszcze ;)

 16 stycznia 2014 roku, godz. 14:21  45,3°C

Pustak a pusta

Zam­knięta na spust
Walę głową w ścianę
Pus­ta kapusta

yestem yestem
 17 stycznia 2014 roku, godz. 19:39

Przesadna samokrytyka. Natępnym razem kładź się w większej odległości od ściany.
Wystarczy na klucz i... rozpusta. :P
Fajne.
Pozdrawiam. :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. godzinę temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka