20 lipca 2013 roku, godz. 2:32 23,6°C
czarna mamba Hanna
 20 lipca 2013 roku, godz. 16:04

hahawiem,troche zyje to wiem i o tym zwrocie:)a to byly tylko żarty-pozdrawiam i milego wekenda wszystkim zycze:)

 17 czerwca 2013 roku, godz. 2:22 43,6°C
R.A.K. Roman Andrzej
 17 czerwca 2013 roku, godz. 2:27

no ja... patrza jo w pole widza barany... a to gorole :)

 14 czerwca 2013 roku, godz. 16:42 75,7°C
sprajtka Ala
 14 czerwca 2013 roku, godz. 19:03

Turkuć podjadek jesteś?

 7 czerwca 2013 roku, godz. 13:35 422,3°C
sprajtka Ala
 8 czerwca 2013 roku, godz. 18:51

Forma przekracza fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne;)

 31 maja 2013 roku, godz. 21:15 65,8°C
sprajtka Ala
 14 października 2019 roku, godz. 14:25
 26 kwietnia 2013 roku, godz. 00:07 49,7°C
sprajtka Ala
 4 maja 2013 roku, godz. 3:07

Ta wymiana była z korzyścią dla mnie;)

 19 kwietnia 2013 roku, godz. 11:42 80,8°C
Gaia Beata
 20 kwietnia 2013 roku, godz. 15:12

poproszę o następną... tacę
z homologacją
;)

 18 kwietnia 2013 roku, godz. 9:53 45,7°C
sprajtka Ala
 19 kwietnia 2013 roku, godz. 12:16

;)))

 17 kwietnia 2013 roku, godz. 12:01 113,6°C
 Tekst dnia 8 czerwca 2013 roku
sprajtka Ala
 1 stycznia 2016 roku, godz. 19:40

Wszystkiego najlepszego:))))

 2 kwietnia 2013 roku, godz. 14:21 41,4°C
sprajtka Ala
 13 kwietnia 2013 roku, godz. 2:41

Lubię, ten Twój "bezruch";)

 20 marca 2013 roku, godz. 15:52 44,9°C
sprajtka Ala
 17 kwietnia 2013 roku, godz. 00:24

Dzięki Jacku za to uzupełnienie:)

 14 marca 2013 roku, godz. 10:47 65,9°C
diagonalny szept
 13 października 2019 roku, godz. 20:19

aha ćili np.
patrzył daleko, dojrzał mielizny, na brzegu lądową sarenkę :)
może nie utonie

 10 marca 2013 roku, godz. 00:42 49,2°C
sprajtka Ala
 10 marca 2013 roku, godz. 20:22

Dzięki, miłego wieczoru;)

 28 lutego 2013 roku, godz. 12:02 42,4°C
sprajtka Ala
 4 marca 2013 roku, godz. 16:09

;))

 27 lutego 2013 roku, godz. 11:43 53,7°C
fyrfle Mirek
 4 marca 2013 roku, godz. 13:19

O to,to!

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 7